დემო ვერსია
სარგებელი

მიიღეთ მეტი SMART Sales-ით

ერთიანი გარემოს შექმნა

მომხმარებელთა მონაცემების სისტემატიზაციისა და მათთან ურთიერთობის ისტორიის შესანახად

კომპანიის სტრუქტურულ

ქვედანაყოფებს შორის ურთიერთქმედების დაჩქარება სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციის გზით

კომპანიის ცოდნის ბაზის

შექმნა და ბიზნეს პროცესების სტანდარტიზაცია

კომპანიის სასიცოცხლო

ციკლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაკარგვის პრევენცია

მომხმარებლებთან თანამშრომლობის

დოკუმენტების ერთიანი საცავი თითოეული დეპარტამენტისთვის

მენეჯერების მუშაობის ოპერატიული

ანალიზი და კონტროლი ჩაშენებული ხელსაწყოების გამოყენებით
ფუნქციონალური შესაძლებლობები

SMART Sales

გადაწყვეტილება, რომელიც საშუალებას გაძლევთ უფრო სწრაფად დაასრულოთ გარიგებები და კონცენტრაცია მოახდინოთ მთელი გუნდის ერთ პლატფორმაზე სამუშაოდ. გამოიყენეთ მზა ბიზნეს პროცესი, გაყიდვების ციკლის ყველა ინდიკატორის ოპტიმიზაციისთვის გადაწყვეტილების ფუნქციური შესაძლებლობებით
SMART Sales image 1
SMART Sales
მომხმარებელთა ბაზის მენეჯმენტი
 • ანგარიშების და კონტაქტების მართვა
 • მომხმარებელთა საკონტაქტო და მისამართის ინფორმაცია
 • კლიენტებს შორის ურთიერთობა
 • მომხმარებელთან ურთიერთობის სრული ისტორია (კომუნიკაცია, მოლაპარაკებების ისტორია)
SMART Sales image 2
SMART Sales shadow 2
კომუნიკაციების მენეჯმენტი
 • კომუნიკაცია სხვადასხვა არხზე ერთიანი სისტემიდან
 • კომუნიკაციის სრული ისტორიის შენახვა ერთ სისტემაში
 • მომხმარებელთა მოთხოვნების კონსოლიდაცია, პასუხისმგებელი თანამშრომლის დანიშვნა
 • დავალების დანიშვნა
SMART Sales image 3
SMART Sales shadow 3
B2B გაყიდვების მენეჯმენტი
 • მზა გაყიდვების ბიზნეს პროცესი პოტენციური ინტერესიდან ხელშეკრულებამდე მისი დამტკიცების პროცესით
 • ფასების შესაბამისობის კონტროლი
 • კომერციული შეთავაზების დოკუმენტის გენერირება შაბლონის მიხედვით
 • გაყიდვების ძაბრი
SMART Sales image 4
SMART Sales shadow 4
პროდუქტის მენეჯმენტი
 • პროდუქტებისა და სერვისების კატალოგი
 • ფასების მართვა: ფასდაკლებები, მოქმედების ვადები
 • რამდენიმე ვალუტა
SMART Sales image 5
SMART Sales shadow 5
მისამართის მენეჯმენტი
 • თითოეული მომხმარებლისთვის რამდენიმე მისამართის რეგისტრაცია
 • ინტეგრაცია Google Maps დირექტორიასთან
SMART Sales image 6
SMART Sales shadow 6
ანალიტიკა და რეპორტინგი
 • მენეჯერის სამუშაო ადგილი - დეშბორდი და საქმიანობის გეგმა
 • სუპერვიზორის სამუშაო ადგილი - საკონტროლო დეშბორდი და პერსონალური საქმიანობის გეგმა
საგზაო რუკა

როგორ ხდება განხორციელება SMART Sales

5 მარტივი ნაბიჯი ეფექტური გაყიდვისთვის
Microsoft 365, Power Apps დანერგვა
გადაწყვეტილებების კონფიგურაცია და საჭირო ძირითადი Microsoft ინფრასტრუქტურის დანერგვა.
1 ნაბიჯი
დანერგვა
SMART Sales
Out-of-box გადაწყვეტილების დანერგვა. სისტემის მუშაობის შემოწმება.
2 ნაბიჯი
მონაცემთა გადატანა
მონაცემების იმპორტის შაბლონების მომზადება და კითხვებზე პასუხის გაცემა.
3 ნაბიჯი
ტრეინინგი
ტრენინგების უზრუნველყოფა ძირითადი მომხმარებლებისთვის სისტემის ფუნქციონალის შესახებ. ბიზნეს ანალიტიკოსებისა და ადმინისტრატორების ტრენინგის უზრუნველყოფა სისტემის შემდგომი დამოუკიდებელი კონფიგურაციისთვის.
4 ნაბიჯი
სისტემის Go-Live
მომხმარებელი იღებს გადაწყვეტილებას სისტემის Go-Live-ზე გასვლის შესახებ.
5 ნაბიჯი

კონექტორები

გამოიყენეთ თანამედროვე აპლიკაციები, სერვისები და არხები მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაციისთვის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში
eSputnik

SMART Connector for eSputnik

API კონექტორი eSputnik-ისთვის, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას დააკონფიგურიროთ და დააგზავნოთ მასობრივი მეილები eSputnik-ის საშუალებით, შემდგომი ანალიტიკით სტატუსებისა და მასობრივი დაგზავნის შედეგების განსასაზღვრად
GMS

SMART Connector for GMS

API კონექტორი GMS Ukraine-ისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს მასობრივი შეტყობინებების კონფიგურაციის, გაგზავნის შესაძლებლობას SMS/Viber-ის შემდგომი ანალიტიკით სტატუსებისა და მასობრივი გაგზავნის შედეგების განსასაზღვრად
PayPal

SMART Connector for PayPal

API კონექტორი PayPal-ისთვის, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას შექმნას PayPal ინვოისი კლიენტისთვის, რათა გადაიხადოს შეკვეთის დამუშავების დროს და მოახდინოს გადახდის სტატუსების სინქრონიზაცია
ფასები

აირჩიეთ თქვენი გეგმა

 • SMART CRM
 • SMART Connectors
 • SMART Modules

SMART CRM მოითხოვს Power Apps თითო მომხმარებლის ან Power Apps თითო აპის ლიცენზიებს.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ Microsoft (Office) 365 Teams-ში კომუნიკაციისთვის, Exchange Online საფოსტო სერვისთან ინტეგრაციისთვის და დოკუმენტებისა და ფაილების SharePoint Online-ში შესანახად.

SMART Connector for
Telephony (Binotel)*
$ 150 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
API კონექტორი Binotel IP ტელეფონისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს შემომავალი ზარების მიღების და გამავალი ზარების განხორციელების შესაძლებლობას SMART CRM-დან
SMART Connector for
eSputnik*
$ 100 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
API კონექტორი eSputnik-ისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული ფოსტის საინფორმაციო წერილების კონფიგურაციისა და გაგზავნის შესაძლებლობას
SMART Connector for
GMS*
$ 100 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
API კონექტორი GMS Ukraine-ისთვის საინფორმაციო ბიულეტენების კონფიგურაციისთვის და გაგზავნისთვის SMS/Viber-ის საშუალებით
SMART Connector for
PayPal*
$ 100 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
API კონექტორი PayPal-თვის, რათა შექმნას ინვოისი და კლიენტს შესთავაზოს მისი გადახდის შესაძლებლობა შეკვეთისას
SMART Connector for
Nova Poshta
$ 150 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
API კონექტორი Nova Poshta-სთვის, რათა შექმნას ზედნადები და გაგზავნოს იგი პირდაპირ CRM-ში შეკვეთის დამუშავებისას
SMART Connector for
Ukrposhta
$ 150 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
API კონექტორი Ukrposhta-სთვის, რათა შექმნას ზედნადები და გაგზავნოს იგი პირდაპირ CRM-ში შეკვეთის დამუშავებისას

კონექტორებისა და მოდულების მუშაობისთვის საჭიროა Microsoft Azure რესურსების გამოყენება.

SMART Easy Bot*
$ 100 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში / 100 ათასი შეტყობინება
Chatbot-ის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება Viber-ისა და Telegram-ის პლატფორმებზე შეტყობინებების მართვისთვის
1-10 ოპერატორი
SMART Chat*
$ 150 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
გადაწყვეტილება ცენტრალიზებული კომუნიკაციისთვის მენეჯერსა და კლიენტს შორის ერთ ფანჯარაში
11-20 ოპერატორი
SMART Chat*
$ 250 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
გადაწყვეტილება ცენტრალიზებული კომუნიკაციისთვის მენეჯერსა და კლიენტს შორის ერთ ფანჯარაში
21-30 ოპერატორი
SMART Chat*
$ 350 .00
გარემოთი სარგებლობისთვის თვეში
გადაწყვეტილება ცენტრალიზებული კომუნიკაციისთვის მენეჯერსა და კლიენტს შორის ერთ ფანჯარაში
30+ ოპერატორი
SMART Chat
დაგვიკავშირდით სპეციალური
პირობებისთვის თქვენი მოთხოვნით
გადაწყვეტილება ცენტრალიზებული კომუნიკაციისთვის მენეჯერსა და კლიენტს შორის ერთ ფანჯარაში

კონექტორებისა და მოდულების მუშაობისთვის საჭიროა Microsoft Azure რესურსების გამოყენება.

ბლოგი

სტატიები და მასალები

2 წუთი კითხვა
SMART Connector Infobip-თვის: SMART CRM პლატფორმის რეგულარული რელიზი
წარმატებული კომუნიკაცია კომპანიებს საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ არსებული და მოიზიდონ ახალი მომხმარებლები. ჩვენ ვაგრძელებთ SMART CRM პლატფორმის ფუნქციონალის გაფართოებას და ვაკავშირებთ მიმდინარე სერვისებსა და არხებს მომხმარებლებთან ეფექტური ურთიერთობისთვის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. დღეს ვისაუბრებთ SMART CRM კონექტორების ხაზის განახლებებზე, კომპლექსურ პლატფორმაზე გაყიდვებისთვის B2B, B2C სეგმენტებში და გაყიდვების შემდგომ მომსახურებაზე. წარმოგიდგენთ SMART CRM პლატფორმის შემდეგ გამოშვებას, რომლის მთავარი ნიუსია SMART Connector-ის შექმნა Infobip-თვის. SMART Connector for Infobip ანაზრაურების გადაწყვეტილებაა Infobip API პროვაიდერისთვის, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას დააკონფიგურიროთ და ...
3 წუთი კითხვა
ოლექსი ვიჰოდსკი
DTEK-ის საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების ხელმძღვანელი
SMART Sales-ის იმპლემენტაცია DTEK-თვის
DTEK-ს წარდგენა არ სჭირდება – მთელი უკრაინა ყოველდღიურად ხედავს მისი სპეციალისტების მუხლჩაუხრელი შრომის შედეგს. ზოგიერთი მათგანი იმდენად გაბედულია, რომ ენერგეტიკული ობიექტების შეკეთებას ყველაზე ცხელ წერტილებშიც კი ახერხებს, ზოგი კი ბევრს მუშაობს, რათა ეს პროცესი მაქსიმალურად სწრაფი და ეფექტური იყოს. ასეთი სამუშაოს ერთ-ერთი შედეგია პროექტი DOPOMOHA (ინგლ. ‘HELP’). მისი მიზანი უცხოელი კოლეგების მოძიებაა უკრაინის ენერგეტიკული სისტემის დონორობის მიზნით, ასევე უცხოური ორგანიზაციების ყურადღების მიპყრობა ომის შედეგად ენერგოსისტემის კრიტიკული დაზიანების შესახებ. DOPOMOHA პროექტს სჭირდებოდა ოპტიმიზაცია, DTEK-ის სპეციალისტებმა კი ...
8 წუთი კითხვა
Що таке CRM і як отримати максимум від впровадження системи? 2
რა არის CRM და როგორ მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი სისტემის დანერგვისგან?
რა არის CRM? რომელი CRM სისტემაზე უნდა შევაჩეროთ არჩევანი? რას მიიღებს ბიზნესი იმპლემენტაციის შედეგად და როგორ გავხადოთ ეს პროცესი მაქსიმალურად ეფექტური? ეს მხოლოდ ის რამდენიმე კითხვაა, რომელსაც ბიზნესი აწყდება მომხმარებლებთან ურთიერთობის გადაწყვეტილების არჩევისას. ადგილობრივ ბაზარზე CRM სისტემების დიდი რაოდენობის გათვალისწინებით, ეს არჩევანი რთულ და დამღლელ პროცესთან ასოცირდება. ჩვენს კარგად გვესმის ამ გადაწყვეტილების სირთულე, შესაბამისად მოგიმზადეთ ყველაზე სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაცია CRM-ის შესახებ. ამ სტატიაში განვიხილავთ CRM-ის კონცეფციას, გავარკვევთ ასეთი გადაწყვეტილების უპირატესობებს თქვენი ბიზნესისთვის და ასევე ...
mail